Facebook YouTube

Galéria

Zostavenie lietadla
Na nasledujúcich obrázkoch a videu si môžete pozrieť ako si jednoducho zostavíte lietadielko Patriot Mini alebo Patriot Maxi.

Popis jednotlivých častí lietadla

Popis jednotlivých častí lietadla

Výškovka v drážke (vidieť zub)

Návod na zostavenie lietadla

Video návod zostavenia lietadla

Popis jednotlivých častí lietadla
Lietadlo je zariadenie schopné lietať.
1 Krídlo + 2 Trup: nosné časti lietadla. Tvar a veľkosť sú odvodené najmä zo zákonov aerodynamiky a vďaka ich využitiu lietadlo letí.
3 Smerovka: kormidlo v zadnej časti lietadla. Lietadlo letí v smere natočenia smerovky (vpravo alebo vľavo)
4 Výškovka: zadné „krídelko“. Slúži na udržanie výšky. Ak sa poškodí výškovka, lietadlo padá strmhlav k zemi. Ak je výškovka vo vodorovnej polohe, lietadlo sa udržuje vo výške. Ak zadnú časť výškovky natočíme smerom hore, lietadlo vyletí do výšky a spraví oblúk.
5 Nárazník: chráni lietadielko pred predčasným opotrebovaním v dôsledku nárazu.

Návod na zostavenie lietadla
1. Výškovku opatrne vložíme do medzery pod smerovkou. Drážka na výškovke smeruje dozadu. Výčnelok v zadnej časti trupu zapadne do drážky na výškovke.
2.Umiestnenie krídla: Odstránime obojstrannú pásku.
3. Drážka v strede kridla smeruje dozadu. Položené krídlo musí byť v tvare "U", musí sa usmievať. Ak by ste nalepili lietadlo opačne - v tvare "mostíka", nebude môcť letieť.
4. Krídlo a trup by mali tvoriť pravé uhly - krídlo doladíme do tejto polohy a pritlačením bielych výčnelkov z trupu na krídlo dokončíme montáž kridla.

Nastavenie výškovky lietadielka Patriot

Výškovka v drážke (vidieť zub)

Výškovka v drážke (vidieť zub)

Výškovka v drážke (vidieť zub)

Výškovka vysunutá z drážky na zub

Výškovka v drážke (vidieť zub)

Výškovka v drážke (vidieť zub)

Výškovka v drážke (vidieť zub)

HOD 1 - za trup

Lietadlo uchopíme rukou za trup pod krídlom, najlepšie pod krídlom v časti bližšie ku kabínke.Prudko sa rozoženieme hodíme pred seba. Pokiaľ Vám lietadlo vyletí nahor, skúšame hodiť „mierne dole“.

HOD 2 - za krídlo

Tento typ hádzania je vhodný najmä pre drobnejšie deti. Lietadlo uchopíme za okraj krídla. Upažíme, krídlo je v polohe akoby predĺženia ruky. S lietadlom sa otočíme kolo vlastnej osi

LET 1 - Rovný let (do diaľky)

Výškovka je zadné krídelko. Slúži ako kormidlo pre udržanie výšky.

LET 2 - Oblúčikovitý

Výškovku z drážky vysunieme smerom dozadu, hore na zub, ktorý je hranicou drážky. Táto malá zmena polohy výškovky spôsobí, že lietadlo poletí smerom hore. V závislosti od sily, ktorou lietadielko hádžeme a „vytočenia“ výškovky, môže lietadielko letieť ako bumerang, robiť oblúčiky alebo premety.

Fotogaléria